Et resort for aktiv kystferie

Vi har en ambitiøs vision, om at udvikle den vestlige Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne og aktive kystferier. Med den banebrydende tværnationale resort-tankegang skaber vi et unikt, innovativt samarbejde med nytteværdi for turister og turismeaktører.

Med vores indsatser på tværs af grænsen:

  • Skaber vi en ny ressourcebaseret, crossborder destination (modsat kunstige, kontrollerende Disney-ficerede destinationer) og en troværdig fortælling om den vestlige Østersø’s unikke muligheder som ferieområde for moderne, aktive feriemennesker, der søger naturen, kulturen og møder med lokalbefolkningen.
  • Udvikler vi nye bæredygtige produkter og kulturbundne fortællinger, som formidles til moderne turister via nye kanaler.
  • Deler vi viden og samarbejde rundt langs kysterne i regionen.
  • Sikrer vi kritisk masse og volumen i tema-produkter og spin-off til andre erhverv.
  • Skaber vi gennemslagskraft med nye former for markedsføringstiltag på udvalgte markeder.

Vi fokuserer udviklingsarbejdet på fem temaer:

  • Vandsport
  • Fiskeri
  • Cykling
  • Vandring
  • Strandliv

Temaer som partner-destinationerne har særlige forudsætninger for at udvikle til styrkepositioner på internationalt niveau, hvis vi gør det sammen. Ved at udvikle aktive natur- og kulturferier får vi ikke bare produkter til højsæson men også, og især, til skuldersæsonen, da de aktive ferieformer ofte egner sig bedst til vejret i netop denne periode, samt ofte bookes som miniferier og forlængede weekendophold. Hermed forbedres turismevirksomhedernes kapacitetsudnyttelse og omsætning; sæsonen forlænges og typer af tilbud til både højsæson og skuldersæson udvides, hvilket igen kan skabe jobs og danne grundlag for yderligere privat og offentlig vækst.

Vi vil arbejde med markedsudvikling, dvs. lære at forstå og arbejde med de nye målgrupper, heavy userne. Indenfor hvert tema vil hver destination arbejde med egne aktiviteter, og samtidig på tværs for at leve op til de internationale kvalitetsstandarder projektet identificerer som markedets bedst egnede til vores formål.  Sammen skaber vi en særlig Østersø-profil.

Turismeudviklingen skal tage afsæt i bæredygtighedstanker, hensyn til omgivelserne og i den unikke kultur, der kendetegner regionen. Det vil tiltrække den voksende gruppe af bevidste, betalingsstærke, individuelle turister der efterspørger sundhed, aktiviteter og særlige oplevelser, der knytter sig havet, de kystnære områder og den kultur, der kendetegner netop denne del af Østersøen.

Da moderne turister har travlt, vil udvikling af ”hyldevare”/gennemtestede produkter, konceptualisering, tilgængeliggørelse og digitalisering være nøgleord i innovationsprocessen. Der forestår en betydelig indsats, da destinationerne er tilbagestående på disse aktiviteter.

Udover at give den almene turist nye oplevelsesprodukter vil dette også tiltrække Special Interest Turister – interessebårne ferier (SIT).  Det er en markant voksende gruppe, der tager på ferie for at dyrke deres interesser, hvoraf kultur- og outdoor-interesser er de største. Typisk foregår det i kortere ferier udenfor højsæsonen, men også i sommerperioden, hvor kyster og især de maritime miljøer i havnebyerne har en dragende effekt på stort set alle turister. Rejsegruppen kan være familie, venner eller en klub. Disse målgrupper rummer mange turister og kan skabe en tiltrængt omsætning i og udenfor højsæsonen i programområdet.